Cecilia

Öronakupunktur

Öronakupunktur – kraft genom öronen!

rosa Öronakupunktur sattes i system på 50-talet, på initiativ av den franske läkaren Paul Nogier.
Öronakupunktur är mycket användbar! Örat är ett starkt reflexologiskt centrum med snabbt resultat, energimässigt. I dina öron finns ett kontrollbord för hela din kropp! Där finns många förbindelsepunkter med kroppens organ, med skelett och muskler.

Öronakupunkturen har visat sig ha en snabb verkan vid smärta och alla slags spänningstillstånd. Den är ett bra hjälpmedel vid utmattningsdepression. Den kan hjälpa dig vid sömnsvårigheter och stress. Behandling kan göras på matsmältningsstörningar såväl som många andra störningar i din kropp!

Behandling kan ske på två sätt:

Antingen ligger du på britsen i behandlingsrummet, får nålar på aktuella punkter och ligger kvar ca 30 min – eller kan du få, istället för nålar, små fröer tejpade till aktiva punkter i ditt öra! De fröerna går du hem med och behåller en vecka till tio dagar.
Öronakupunktur kan jag också ge som extra stöd vid zonterapibehandling.

NADA-behandling

Vill du sluta röka? Vill du trappa ner på andra tecken på missbruk?

Det finns en särskild uppsättning punkter att tillgå för flera sorters avvänjning. Naturligtvis görs inte arbetet av sig själv – du måste vara motiverad att sluta! Då hjälper behandlingen dig genom att minska suget och abstinensen.