Cecilia

Taktil massage

Taktil massage

Vad är taktil massage?

Taktil massage är en massage som bygger på mjuk, strykande beröring. Ingen knådning, inget arbete på musklerna!

Massagen aktiverar kroppens egen produktion av oxytocin – kroppens ” lugn-och-ro-hormon”. Detta balanserar stresshormonerna och på sikt bör kroppen uppnå en hälsosam jämvikt mellan dessa båda.

Beröringen stimulerar det taktila sinnet – som sitter i huden. Du får en omedelbar känsla av avslappning och välbefinnande. Hormonet påverkar, genom hypofysen, även övrig hormonproduktion i kroppen.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen tar, inklusive ett stilla, långsamt återuppvaknande till  vardagen,  upp till 1,5 tim.

Du vilar på en massagebänk, helt insvept. Endast den del av din kropp som för tillfället behandlas är avtäckt – för att sedan bli inbäddad igen. Du sjunker helt in i dig själv utan några krav på kommunikation eller kontakt med terapeuten.

När behöver du taktil massage?

Taktil massage är särskilt väl lämpad vid

  • Olika grader av utmattningsdepression – så kallad utbrändhet
  • Spänningar i kroppen
  • Sömnlöshet
  • Tillstånd av allmän stress

Massagen är också en god förebyggande friskvård.